Azimut Electric

Solarne elektrane za industriju

Ušteda struje do 90%, period otplate 4 godine

Zašto je baš sada vreme da se odlučite za ugradnju solarnih panela?

Cena električne energije je u stalnom porastu. Solarna elektrana Vam omogućava da jednokratnom investicijom smanjite izdatke za električnu energiju, a kapital uložite u razvoj poslovanja. Postoje i razni grantovi, subvencije i benefiti za više kategorija privrednih subjekata.

ŠTA NUDIMO

Studija izvodljivosti

Analiza izgradnje elektrane koja određuje kolika solarna elektrana je investitoru potrebna, solarni potencijal na lokaciji, osnovne tehničke parametre i period otplate investicije.

Projektovanje

Izrada idejnog i glavnog projekta.

Procedura priključenja

Ishodovanje uslova za projektovanje i priključenje od EPS-a, vođenje procedure za izdavanje građevinske dozvole, i priprema dokumentacije za puštanje elektrane u rad.

Oprema

Solarni paneli najvišeg kvaliteta (isključivo sa tzv. TIER 1 liste proizvođača), Siemens/Huawei invertori, nemačka K2 noseća konstrukcija.

Izvođenje radova

Naše ekipe stručnih montera i električara uz inženjerski nadzor izvode efikasno sve neophodne radove: montiranje solarnih panela i konstrukcije, kabliranje, povezivanje invertora i priključka na mrežu.

Tehnička podrška

Edukacija i korisnička podrška tokom čitavog procesa. Tu smo da odgovorimo na svako pitanje, savetujemo, obrazujemo i učinimo ceo proces jednostavnim.

Sopstvena potrošnja. Tehničko rešenje koje omogućava da se samo potrošnja napaja iz solarne elektrane, bez vraćanja viška energije u mrežu. Idealno za firme sa velikom i konstantnom potrošnjom.

Neto-obračun. Sistem gde se ostvareni viškovi proizvodnje vraćaju u mrežu, i prenose iz meseca u mesec tako da energiju proizvedenu leti možete trošiti zimi. Idealno za firme koje nemaju veliku i konstantnu potrošnju.

Za elektranu snage 470 kWp i cenu električne energije koja važi u 2023. godini, period otplate je 4 godine.

Za ovu elektranu snage 60 kWp naš investitor je dobio subvenciju od 25% od Razvojne Agencije Srbije. Platio je svega 5% učešća a preostalih 70% kroz kredit na 5 godina. Solarna elektrana je smanjila račun za električnu energiju tačno za iznos rate kredita. Nakon 5 godina solarna elektrana će mu donositi čistu zaradu sledećih 25 godina.