Azimut Electric

Politika Privatnosti i Uslovi Korišćenja

Azimut Electric ceni vašu privatnost i posvećen je zaštiti vaših ličnih podataka. Ova Politika privatnosti objašnjava kako prikupljamo, koristimo i delimo lične podatke koje dobijamo putem naše web stranice i drugih onlajn usluga (zajedno, “Usluge”).

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste razumeli naše politike i prakse u vezi sa vašim podacima i kako ćemo ih tretirati. Korišćenjem bilo kog dela Usluga, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i saglasni da budete vezani svim uslovima ove Politike privatnosti. Ako se ne slažete sa našim politikama i praksama, nemojte koristiti Usluge.

Podaci koje prikupljamo

Lični podaci koje dobrovoljno dostavljate nama kada koristite Usluge. Lični podaci generalno znače bilo koju informaciju koja identifikuje ili se odnosi na određenog pojedinca, kao što je ime, adresa, broj telefona, email adresa itd.

Lični podaci koje prikupljamo zavise od toga kako koristite Usluge, ali mogu uključiti:

 • Kontakt informacije kao što su ime, email adresa, poštanska adresa, broj telefona kada se registrujete za nalog, tražite informacije ili kontaktirate korisničku podršku.
 • Informacije o nalogu kao što su korisničko ime, lozinka i preference kada se registrujete za nalog kod nas.
 • Podatke o korišćenju kao što su informacije o tome kako koristite Usluge i kako komunicirate sa nama.
 • Marketinške preference kao što su opcije pretplate i izbora da primate obaveštenja.
 • Demografske podatke kao što su starost, pol, lokacija, koji nam pomažu da vas bolje razumemo i poslužimo.
 • Ostale informacije koje dobrovoljno odlučite da nam dostavite.

Kako koristimo vaše podatke

Vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe:

 • Pružanje, održavanje i poboljšanje Usluga.
 • Odgovaranje na vaše komentare, pitanja i zahteve, i pružanje korisničke podrške.
 • Slanje tehničkih obaveštenja, ažuriranja, bezbednosnih upozorenja, faktura i drugih administrativnih poruka.
 • Pružanje prilagođenih sadržaja i informacija za koje smatramo da bi vam mogle biti interesantne.
 • Komunikacija sa vama o promocijama, nadolazećim događajima i drugim vestima u vezi sa proizvodima i uslugama koje nude mi i naši pouzdani partneri.
 • Obrada i dovršavanje transakcija, i slanje povezanih informacija kao što su potvrde i fakture.
 • Usklađivanje sa važećim zakonskim obavezama, standardima industrije i našim politikama.
 • Otkrivanje, sprečavanje i rešavanje prevara, kršenja politika ili uslova, i pretnji ili štete.

Nećemo koristiti vaše lične podatke u druge svrhe osim onih opisanih u ovoj Politici privatnosti bez obaveštavanja.

Deljenje vaših podataka

Nećemo deliti vaše lične podatke sa trećim licima bez vaše saglasnosti, osim u sledećim okolnostima:

 • Sa trećim licima pružaocima usluga i partnerima koji nam pomažu u funkcionisanju Usluga, obavljanju našeg poslovanja ili pružanju usluga vama. Zahtevamo od ovih trećih lica da pristane da obrađuje vaše lične podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti i da ih koristi samo u ovlašćene svrhe.
 • Ako smatramo u dobroj veri da je otkrivanje neophodno da zaštitimo naša prava ili imovinu, zaštitimo vašu bezbednost ili bezbednost drugih, istražimo prevaru ili da bismo se uskladili sa zakonskom obavezom ili zahtevom.
 • U vezi sa prodajom, kupovinom, spajanjem, reorganizacijom, likvidacijom ili raspuštanjem Azimut Electric. U takvom događaju, zahtevaćemo od bilo kog nasledničkog društva da pristane da bude vezano uslovima ove Politike privatnosti.
 • Sa vašom saglasnošću ili po vašem nalogu da to učinimo.

Čuvanje podataka

Čuvamo lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno da ispunimo svrhe zbog kojih su prikupljeni ili da bismo se uskladili sa važećim zakonskim zahtevima. Tada ćemo sigurno izbrisati ili anonimizovati vaše lične podatke tako da više ne otkrivaju vaš identitet, osim ako nam trebaju za legitimne poslovne ili pravne svrhe.

Vaša prava

Ako živite na određenim teritorijama, uključujući EU, imate određena prava u vezi sa vašim ličnim podacima. To može uključivati pravo da:

 • Zatražite pristup ili dobijete kopiju vaših ličnih podataka.
 • Zatražite ispravku ili ažuriranje netačnosti u vašim ličnim podacima.
 • Zatražite brisanje vaših ličnih podataka.
 • Podnesete prigovor na određenu upotrebu vaših ličnih podataka.
 • Povučete bilo koju prethodno date saglasnosti za korišćenje vaših ličnih podataka.
 • Zatražite prenos vaših ličnih podataka drugoj strani.
 • Žalite se na bilo koju zloupotrebu vaših ličnih podataka.

Da biste ostvarili ova prava, kontaktirajte nas na način naveden u odeljku Kontaktirajte nas u nastavku. Razmotrićemo i odgovoriti na sve zahteve u skladu sa važećim zakonima. Imajte na umu da možda moramo da zadržimo određene informacije iz zakonskih ili internih poslovnih razloga.

Sigurnost vaših podataka

Koristimo administrativne, tehničke i fizičke mere zaštite da bismo pomogli u zaštiti sigurnosti, poverljivosti, integriteta i dostupnosti vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe, modifikacije, otkrivanja ili uništenja. Međutim, nijedna sigurnosna mera ne može u potpunosti eliminisati rizike, tako da ne možemo garantovati apsolutnu sigurnost vaših informacija.

Međunarodni prenos podataka

Naše sedište je u Srbiji. Informacije koje nam pružite mogu biti obrađene i čuvane u Srbiji, Evropskom ekonomskom prostoru (EEP) ili drugim lokacijama gde mi ili naši pružaoci usluga imamo objekte. Primenjujemo odgovarajuće garancije da bismo pomogli u zakonitom prenosu ličnih podataka preko granica. Pojedinci locirani u EEP-u mogu pronaći više informacija o međunarodnim prenosima u našem Dodatku o obradi podataka.

Privatnost dece

Usluge nisu usmerene na decu mlađu od 13 godina. Ne prikupljamo namerno lične podatke od dece mlađe od 13 godina bez pristanka roditelja. Ako saznamo da je dete mlađe od 13 godina pružilo lične podatke bez pristanka roditelja, preduzećemo korake da obrišemo takve informacije. Kontaktirajte nas ako verujete da je vaše dete pružilo lične podatke bez vaše saglasnosti.

Promene ove Politike

Možemo povremeno modifikovati ovu Politiku privatnosti da odražava promene u našim praksama, tehnologiji, zakonskim zahtevima ili drugim ažuriranjima. Ukoliko napravimo materijalne promene, obavestićemo vas o tome putem Usluga ili drugim sredstvima pre nego što promene stupe na snagu. Podstičemo vas da povremeno pregledate ovu stranicu za najnovije informacije o našim praksama privatnosti.

Uslovi korišćenja

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre korišćenja azimut.rs ili bilo kojih drugih veb stranica ili usluga u vlasništvu ili pod upravom Azimut Electric d.o.o. (“Azimut”, “mi”, “nas” ili “naš”). Pristupanjem ili korišćenjem usluga prihvatate i obavezujete se da ćete poštovati ove Uslove.

1. Usluge

Azimut pruža onlajn platformu i povezane usluge za pregled i kupovinu solarnih panela i organizovanje ugradnje. Usluge uključuju bilo koje veb stranice, aplikacije, alate, funkcije, podatke, sadržaje i druge onlajn usluge koje pruža Azimut (zajedno, “Usluge”).

2. Korišćenje Usluga

Morate se pridržavati svih važećih zakona prilikom korišćenja Usluga. Ne smete koristiti Usluge u bilo koju nezakonitu ili neovlašćenu svrhu. Odgovorni ste za svu aktivnost koja se odvija na vašem nalogu.

3. Vaš nalog

Možda ćete morati da se registrujete za nalog da biste koristili određene funkcije Usluga. Morate uneti tačne i potpune informacije prilikom pravljenja naloga. Sami ste odgovorni za aktivnost koja se odvija na vašem nalogu i morate čuvati lozinku vašeg naloga bezbednom. Podstičemo vas da koristite “jake” lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Morate nas odmah obavestiti o bilo kakvom narušavanju bezbednosti ili neovlašćenoj upotrebi vašeg naloga. Nećemo biti odgovorni za bilo kakve gubitke prouzrokovane bilo kakvom neovlašćenom upotrebom vašeg naloga. Ako verujete da je sigurnost vašeg naloga ugrožena, pristajete da odmah promenite lozinku kojom pristupate nalogu da biste eliminisali taj bezbednosni rizik i obavestite nas o bilo kojoj poznatoj ili sumnjivoj neovlašćenoj upotrebi ili otkrivanju u vezi sa vašim nalogom kod nas. Možete nas kontaktirati na office@azimut.rs

4. Sadržaj koji dostavljate

Usluge vam mogu dozvoliti da dostavljate sadržaje, uključujući ocene, komentare, fotografije, video snimke itd. Zadržavate vlasništvo nad bilo kojim autorskim pravima ili drugim pravima intelektualne svojine koje imate nad sadržajem koji dostavljate. Odobravate nam večnu, svetsku, neekskluzivnu licencu da koristimo, reprodukujemo, modifikujemo, distribuiramo, javno prikazujemo ili izvodimo, prevodimo i pravimo izvedena dela iz sadržaja koji dostavljate, u skladu sa našom politikom privatnosti.

Potvrđujete da sadržaj koji dostavljate ne krši intelektualnu svojinu ili prava na javno prikazivanje bilo kog trećeg lica. Sami ste odgovorni za sadržaj koji dostavljate. Ne preuzimamo odgovornost za brisanje, oštećenje, netačnost ili neuspeh da sačuvamo takav sadržaj.

Naša Politika privatnosti pruža dodatne informacije o tome kako rukujemo vašim podacima.

5. Autorska prava i zaštitni znakovi

Usluge i sav njihov sadržaj su ekskluzivno vlasništvo Azimuta i zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Možete pregledati, preuzeti i odštampati sadržaj sa Usluga isključivo za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Ne možete reprodukovati, distribuirati, modifikovati, praviti izvedena dela, javno prikazivati, javno izvoditi, ponovo objavljivati, preuzimati, čuvati ili prenositi bilo koji sadržaj sa Usluga bez naše prethodne pisane dozvole.

6. Ograničenje odgovornosti

NI POD KOJIM USLOVIMA AZIMUT NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, POSEBNU ILI PRIMERNU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ ILI JE U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM INFORMACIJA SA OVOG SAJTA. OVO UKLJUČUJE ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, PODATAKA ILI DRUGIH NEMATERIJALNIH GUBITAKA.

7. Promene ovih Uslova

Zadržavamo pravo da povremeno izmenimo ove Uslove. Ako napravimo materijalne izmene, obavestićemo vas o promenama pre nego što stupe na snagu putem Usluga ili drugim sredstvima. Vaše nastavljeno korišćenje Usluga nakon stupanja novih Uslova na snagu znači da prihvatate i saglašavate se sa izmenjenim Uslovima.

8. Merodavno pravo

Ovi Uslovi se regulišu zakonima Srbije. Pristajete na nadležnost sudova u Srbiji za rešavanje bilo kog spora ili tužbe koja proizlazi iz ili je u vezi sa Uslugama.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovih Uslova, kontaktirajte nas:

Azimut Electric d.o.o.

Alekse Nenadovića 19

11000 Beograd – Vračar

Srbija

Email: office@azimut.rs